بيمه هاي اشخاص |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 16


بيمه هاي اشخاص

بيمه هاي اشخاص

ناشر : پژوهشكده بيمه (وابسته به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران)

سيدمحمد حسيني پور

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال

روش هاي ارزيابي خسارت در بيمه هاي اشخاص (به همراه 100 نكته در 100 تست بيمه هاي درمان، حوادث و عمر)

روش هاي ارزيابي خسارت در بيمه هاي اشخاص ...

ناشر : اكباتان

مرتضي شهرابي

قیمت کتاب سیتی : ۹۰۰۰۰ ریال

راهنماي بازديد اوليه بيمه مسئوليت مدني (ابنيه هاي ساختماني) در مقابل كاركنان و اشخاص ثالث (ابنيه هاي ساختماني)

راهنماي بازديد اوليه بيمه مسئوليت مدني ( ...

ناشر : آواي دانش گستر

رسول قرايي پور

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰ ریال


اصول و كليات بيمه هاي اشخاص

اصول و كليات بيمه هاي اشخاص

ناشر : دانشگاه علامه طباطبايي

هادي دستباز

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰ ریال

بيمه هاي اشخاص

بيمه هاي اشخاص

ناشر : پژوهشكده بيمه (وابسته به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران)

سيدمحمد حسيني پور

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال

آشنايي با بيمه هاي اموال، اشخاص و مسئوليت

آشنايي با بيمه هاي اموال، اشخاص و مسئولي ...

ناشر : انتشارات پشتيبان

آيدين رشيدي

قیمت کتاب سیتی : ۲۲۰۰۰۰ ریال


اصول و كليات بيمه هاي اشخاص

اصول و كليات بيمه هاي اشخاص

ناشر : بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، پژوهشكده بيمه

ليلي نياكان

قیمت کتاب سیتی : ۶۲۰۰۰۰ ریال

بيمه هاي اشخاص

بيمه هاي اشخاص

ناشر : بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، پژوهشكده بيمه

سيدمحمد حسيني پور

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

قوانين و مقررات بيمه: قوانين بيمه - بيمه حوادث اشخاص، بيمه هاي زندگي، بيمه هزينه هاي بيمارستاني، بيمه آتش سوزي، بيمه باربري كالا ...

قوانين و مقررات بيمه: قوانين بيمه - بيمه ...

ناشر : دوران

جهانگير منصور

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۵۰۰۰ ریال


تعهدات بيمه گذار و بيمه گر در بيمه هاي اشخاص

تعهدات بيمه گذار و بيمه گر در بيمه هاي ا ...

ناشر : خرسندي

محمدرضا منوچهري

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

قوانين و مقررات بيمه: قوانين بيمه - بيمه حوادث اشخاص، بيمه هاي زندگي، بيمه هزينه هاي بيمارستاني، بيمه آتش سوزي، بيمه باربري كالا ...

قوانين و مقررات بيمه: قوانين بيمه - بيمه ...

ناشر : دوران

جهانگير منصور

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال

بيمه هاي گروهي اشخاص و فنون فروش

بيمه هاي گروهي اشخاص و فنون فروش

ناشر : مرنديز

حسين روحي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال