آموزش شطرنج (از مقدماتي تا پيشرفته) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


آموزش شطرنج (از مقدماتي تا پيشرفته)

آموزش شطرنج (از مقدماتي تا پيشرفته)

ناشر : تنديس

محمد رفيع نژاد

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال