رايت درايت: اخلاق مديريتي در عهدنامه مالك اشتر |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


رايت درايت: اخلاق مديريتي در عهدنامه مالك اشتر

رايت درايت: اخلاق مديريتي در عهدنامه مال ...

ناشر : دريا

مصطفي دلشاد تهراني

قیمت کتاب سیتی : ۷۰۰۰۰۰ ریال