پيرمرد و دريا |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 15


پيرمرد و دريا

پيرمرد و دريا

ناشر : خوارزمي

سي.اف. تاني كليف

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال

پيرمرد و دريا

پيرمرد و دريا

ناشر : حافظ برترانديش

ارنست همينگوي

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال

پيرمرد و دريا

پيرمرد و دريا

ناشر : موسسه فرهنگي انتشاراتي پر

ارن‍س‍ت ه‍م‍ي‍ن‍گ‍وي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


ادبيات مدرن جهان 4 (پيرمرد و دريا)

ادبيات مدرن جهان 4 (پيرمرد و دريا)

ناشر : نگاه

ارنست همينگوي

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۰۰۰۰ ریال

10%
پيرمرد و دريا

پيرمرد و دريا

ناشر : موسسه انتشارات نگاه

محمدتقي فرامرزي

قیمت کتاب سیتی : ۴۷۲۵۰۰ ریال

15%
پيرمرد و دريا

پيرمرد و دريا

ناشر : ابر سفيد

داريوش شاهين

قیمت کتاب سیتی : ۲۱۲۵۰۰ ریال


پيرمرد و دريا

پيرمرد و دريا

ناشر : ياران

ارنست همينگوي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۵۰۰۰ ریال

پيرمرد و دريا

پيرمرد و دريا

ناشر : موسسه انتشارات اميركبير

نازي عظيما

قیمت کتاب سیتی : ۲۳۰۰۰۰ ریال

پيرمرد و دريا

پيرمرد و دريا

ناشر : افق

نازي عظيما

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰۰ ریال


پيرمرد و دريا

پيرمرد و دريا

ناشر : ناژ

كيومرث پارساي

قیمت کتاب سیتی : ۳۸۰۰۰ ریال

پيرمرد و دريا

پيرمرد و دريا

ناشر : انتشارات امتياز

Ernest Hemingway

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

روشي نو در تحليل و مقايسه داستان‫هاي رياليستي ( با رويكردي به داستان‌هاي "يكي بود و يكي نبود " و "پيرمرد و دريا")

روشي نو در تحليل و مقايسه داستان‫هاي ريا ...

ناشر : انديشمندان يزد

هادي نوري شمسي

قیمت کتاب سیتی : ۵۳۰۰۰۰ ریال