سه فيلمساز عصر نوزايي سينماي ايران: داود ملاپور، مسعود كيميايي، داريوش مهرجويي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


15%
سه فيلمساز عصر نوزايي سينماي ايران: داود ملاپور، مسعود كيميايي، داريوش مهرجويي

سه فيلمساز عصر نوزايي سينماي ايران: داود ...

ناشر : هزاره سوم انديشه

بهزاد عشقي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۷۵۰۰ ریال