دفتر طراحي مد و لباس پارس

دفتر طراحي مد و لباس پارس

ناشر : محمد مهدي پدرام

محمدمهدي پدرام

دفترچه طراحي مد و لباس

دفترچه طراحي مد و لباس

ناشر : جمال هنر

محمد اميري


سبك آينده گرايي در طراحي مد

سبك آينده گرايي در طراحي مد

ناشر : انتشارات حكيم نظامي گنجه اي

مرضيه مشتاق پور

‏‫طراحي انواع كالاي پارچه‌اي ويژه طراحان و خياطان صنعت مد ‮‬: ‏‫شبيه‌سازي ديجيتال دنياي پارچه‮‬

‏‫طراحي انواع كالاي پارچه‌اي ويژه طراحان ...

ناشر : انتشارات بازار فني و حرفه‌اي

مجتبي كاظم‌پور


طراحي براي مد

طراحي براي مد

ناشر : هنر بيستم

علي امامزاده

طراحي كنترل‌كننده مد لغزشي براي يك اينورتر منبع ولتاژ تك فاز متصل به شبكه داراي فيلتر LCL

طراحي كنترل‌كننده مد لغزشي براي يك اينور ...

ناشر : انتشارات نوروزي

سيدعليرضا پورمرادي

طراحي مد

طراحي مد

ناشر : انتشارات محقق

فاطمه سوري