آموزش جامع دستيار دندانپزشك

آموزش جامع دستيار دندانپزشك

ناشر : انتشارات شاپورخواست

غلامرضا عسگريان

درسنامه جامع دستيار كنار دندان‌پزشك

درسنامه جامع دستيار كنار دندان‌پزشك

ناشر : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات، واحد علوم پزشكي تهران

سولماز پذيرا

دستيار دندانپزشك

دستيار دندانپزشك

ناشر : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات

دپيارتمان آموزشي جهاد دانشگاهي


دستيار دندانپزشك

دستيار دندانپزشك

ناشر : انتشارات علوم و فنون پزشكي اهواز

زهرا كريمي