درسنامه هفتگي زمستانه ۹۹ پايه اول شامل درس‌هاي رياضي، علوم و فارسي

درسنامه هفتگي زمستانه ۹۹ پايه اول شامل د ...

ناشر : موسسه فرهنگي هنري و انتشاراتي ضريح آفتاب


دستورالعمل كشت زمستانه گلرنگ در تناوب با گندم در منطقه سيستان

دستورالعمل كشت زمستانه گلرنگ در تناوب با ...

ناشر : سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، معاونت ترويج، نشر آموزش كشاورزي

‏‫حميدرضا‬ ‏‫فنايي‬

زراعت كلزا : ارقام هيبريد زمستانه

زراعت كلزا : ارقام هيبريد زمستانه

ناشر : انتشارات تحقيقات آموزش كشاورزي

پيمان دوامي

زمستانه

زمستانه

ناشر : ويژه نشر

زهرا كبيري


غربال زمستانه

غربال زمستانه

ناشر : خالدين

محمدامين اصغري


مقايسه توسعه علوفه زمستانه ديم و آبي در ايران با ساير كشورها

مقايسه توسعه علوفه زمستانه ديم و آبي در ...

ناشر : سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، معاونت ترويج، نشر آموزش كشاورزي

مسعود ترابي