برنامه نويسي كامپيوتر "به زبان ++C" ويژه دانشجويان رشته مهندسي صنايع، مديريت صنعتي و حسابداري "بههمراه پياده سازي مثال هاي تخصصي"

برنامه نويسي كامپيوتر "به زبان ++C" ويژه ...

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي (نجف آباد)

زهرا عسگري ريزي


زبان هاي برنامه سازي

زبان هاي برنامه سازي

ناشر : مدرسان شريف

محمدصالح راه پيما

زبان هاي برنامه سازي

زبان هاي برنامه سازي

ناشر : دانشگاه پيام نور

عزيز حنيفي


زبان هاي برنامه سازي كارشناسي ارشد

زبان هاي برنامه سازي كارشناسي ارشد

ناشر : مدرسان شريف

محمدصالح راه پيما

زبان هاي برنامه سازي كارشناسي ارشد

زبان هاي برنامه سازي كارشناسي ارشد

ناشر : مدرسان شريف

محمدصالح راه پيما


‏‫طراحي و پياده سازي زبان هاي برنامه سازي

‏‫طراحي و پياده سازي زبان هاي برنامه ساز ...

ناشر : راز نهان

‏‫ ت‍رن‍س دبليو.‬ پ‍رت

طراحي و پياده سازي زبان هاي برنامه سازي (برداشت از كتاب معروف پرات): با پاسخ هاي تشريحي سوالات كنكورهاي ارشد

طراحي و پياده سازي زبان هاي برنامه سازي ...

ناشر : علوم رايانه

عين الله جعفرنژادقمي