تاريخ شهر و شهرسازي در ايران و جهان: كنكور كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري، منطقه اي و مديريت شهري

تاريخ شهر و شهرسازي در ايران و جهان: كنك ...

ناشر : انتشارات خانه شهرسازان ايران

تينا ارغنده

تاملي بر سياستگذاري‌هاي مديريت شهري در ايران

تاملي بر سياستگذاري‌هاي مديريت شهري در ا ...

ناشر : شهرداري تهران، ‏‫مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران

ع‍ل‍ي‌ ن‍وذرپ‍ور


تجربه ي نهاد طرح جامع تهران : كنكاشي در مديريت و برنامه ريزي طرح هاي توسعه شهري ايران

تجربه ي نهاد طرح جامع تهران : كنكاشي در ...

ناشر : پژوهشكده هنر، معماري و شهرسازي نظر

ع‍ل‍ي‍رض‍ا ع‍ن‍دل‍ي‍ب

تجربه‌ي نهاد طرح جامع شهر تهران : كنكاشي در مديريت و برنامه‌ريزي طرح‌هاي توسعه‌ي شهري ايران

تجربه‌ي نهاد طرح جامع شهر تهران : كنكاشي ...

ناشر : پژوهشكده هنر، معماري و شهرسازي نظر

ع‍ل‍ي‍رض‍ا ع‍ن‍دل‍ي‍ب‌


مديريت شهري اسلامي در ايران

مديريت شهري اسلامي در ايران

ناشر : شاپرك سرخ

سيداميرحسين حسيني

مديريت شهري در ايران از نگاه قوانين

مديريت شهري در ايران از نگاه قوانين

ناشر : موسسه فرهنگي هنري رايحه تسنيم

محمد آئيني

مديريت شهري در ايران و جهان

مديريت شهري در ايران و جهان

ناشر : نشر تي آرا

مهران كرم بخش اسفندآبادي


مديريت شهري: مديريت شهري در ايران

مديريت شهري: مديريت شهري در ايران

ناشر : نشر تيسا

حسين ايماني جاجرمي