‏‫كپي رايتينگ‮‬‏‫: نوشتن موفق براي تبليغات، برندينگ و بازاريابي‮‬ |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


‏‫كپي رايتينگ‮‬‏‫: نوشتن موفق براي تبليغات، برندينگ و بازاريابي‮‬

‏‫كپي رايتينگ‮‬‏‫: نوشتن موفق براي تبليغ ...

ناشر : سيته

آتنا مقدم

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال