آقاي بازيگر : زندگي و آثار عزت الله انتظامي

آقاي بازيگر : زندگي و آثار عزت الله انتظ ...

ناشر : نشر قطره

ه‍وش‍ن‍گ گ‍ل‍م‍ك‍ان‍ي


آموزش و پرورش بازيگر در قرن بيستم

آموزش و پرورش بازيگر در قرن بيستم

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

مجيد اخگر

آهاي با تو هستم، كجايي؟: بازي نامه براي چهار بازيگر

آهاي با تو هستم، كجايي؟: بازي نامه براي ...

ناشر : هنر و تجربه عماد

اب‍راه‍ي‍م م‍ك‍ي


امر خلاقه در بازيگر

امر خلاقه در بازيگر

ناشر : افراز

محمودرضا رحيمي

امواج بازيگر

امواج بازيگر

ناشر : انتشارات نوروزي

علي اكبر بهاري

امواج بازيگر

امواج بازيگر

ناشر : آراد كتاب

علي اكبر بهاري


بازي‌گر؛ حضور صحنه‌اي

بازي‌گر؛ حضور صحنه‌اي

ناشر : افكار جديد

ح‍س‍ن‌ م‍ل‍ك‍ي‌

بازيگر

بازيگر

ناشر : نشر يوپا

طيبه دلجو

بازيگر

بازيگر

ناشر : شادان

منير مهريزي مقدم