جريان آشفته در كانال هاي باز و رودخانه ها

جريان آشفته در كانال هاي باز و رودخانه ه ...

ناشر : جهاد دانشگاهي، واحد اردبيل، سازمان انتشارات

پدیدآور: اكبر صفرزاده

جريان هاي آشفته

جريان هاي آشفته

ناشر : دانشگاه شهيد باهنر كرمان

پدیدآور: علي محبي

جريان هاي آشفته: ‏‫"راهنماي كاربردي مدل سازي پيشرفته در جريان آشفته"‬

جريان هاي آشفته: ‏‫"راهنماي كاربردي مدل ...

ناشر : آموزشي تاليفي ارشدان

پدیدآور: ‏‫فلورين آر.‬ منتر


ديناميك سيالات محاسباتي، جريان هاي آشفته و تراكم ناپذير

ديناميك سيالات محاسباتي، جريان هاي آشفته ...

ناشر : ديباگران تهران

پدیدآور: مهدي دادخواه

مدل سازي جريان هاي آشفته

مدل سازي جريان هاي آشفته

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مرودشت

پدیدآور: نادر برهمند