پرفيوژن

پرفيوژن

ناشر : انتشارات هدف

پدیدآور: محمدرضا غلامي

تصويربرداري پرفيوژن (PWI MRI) و ديفيوژن (DWI and DTI): از فيزيك تا كلينيك

تصويربرداري پرفيوژن (PWI MRI) و ديفيوژن ...

ناشر : مولفين طلايي

پدیدآور: صادق شورچه

حفظ سلامت اعضاء با فناوري پرفيوژن

حفظ سلامت اعضاء با فناوري پرفيوژن

ناشر : سيميا هنر

پدیدآور: محمد رضوان نوبهار


مباني پرفيوژن

مباني پرفيوژن

ناشر : ژيك

پدیدآور: شركت ايران بهداشت