آسيب شناسي دهان، فك و صورت: همراه با پاسخ تشريحي۹۲، ۹۳ و ۹۴

آسيب شناسي دهان، فك و صورت: همراه با پاس ...

ناشر : رويان پژوه

پدیدآور: نجمه جعفري بفرويي

آسيب شناسي فك و دهان

آسيب شناسي فك و دهان

ناشر : انديشه رفيع

پدیدآور: جهانفر جهانباني


اطلس آسيب شناسي دهان و فك و صورت به همراه تصاوير كلينيكي

اطلس آسيب شناسي دهان و فك و صورت به همرا ...

ناشر : مكعب علم

پدیدآور: ساعده عطارباشي مقدم

اطلس بافت شناسي و جنين  شناسي ميكروسكوپي دهان و دندان (براي دانشجويان مقاطع مختلف رشته هاي دندانپزشكي، علوم تشريحي، آسيب شناسي و جراحي فك و صورت)

اطلس بافت شناسي و جنين شناسي ميكروسكوپي ...

ناشر : سفيرسلامت

پدیدآور: سيدم‍ح‍م‍دح‍س‍ي‍ن ن‍وري


درسنامه جامع هوشمند آسيب شناسي دهان و فك و صورت

درسنامه جامع هوشمند آسيب شناسي دهان و فك ...

ناشر : پيشگامان پارسه

پدیدآور: ساعده عطارباشي مقدم

كتاب ملي آسيب شناسي دهان و فك و صورت

كتاب ملي آسيب شناسي دهان و فك و صورت

ناشر : جهاد دانشگاهي،سازمان انتشارات

پدیدآور: فاطمه مشهدي

گزيده آسيب شناسي دهان و فك و صورت نويل ۲۰۱۶: آمادگي آزمون دستياري ۹۷

گزيده آسيب شناسي دهان و فك و صورت نويل ۲ ...

ناشر : پيشگامان پارسه

پدیدآور: ‏‫‭ Saede‬‬ ‏‫ Atarbashi Moghadam‬


مجموعه سؤالات آسيب شناسي دهان و فك و صورت نويل

مجموعه سؤالات آسيب شناسي دهان و فك و صور ...

ناشر : مكعب علم

پدیدآور: ساعده عطارباشي مقدم

مجموعه سوالات بورد آسيب شناسي دهان، فك و صورت همراه با پاسخ تشريحي (91 - 86)

مجموعه سوالات بورد آسيب شناسي دهان، فك و ...

ناشر : رويان پژوه

پدیدآور: ساعده عطارباشي مقدم

مروري جامع بر آسيب شناسي دهان و فك و صورت

مروري جامع بر آسيب شناسي دهان و فك و صور ...

ناشر : پيشگامان پارسه

پدیدآور: ‏‫‭ Saede‬‬ ‏‫ Atarbashi Moghadam‬