آموزش شيمي عمومي عملي (براي دانشجويان رشته هاي علوم  پايه، فني، مهندسي و داروسازي)

آموزش شيمي عمومي عملي (براي دانشجويان رش ...

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

پدیدآور: ناهيد شاه حسيني

روشهاي تجزيه دستگاهي (براي دانشجويان داروسازي، شيمي و رشته هاي وابسته)

روشهاي تجزيه دستگاهي (براي دانشجويان دار ...

ناشر : دانشگاه علوم پزشكي مشهد

پدیدآور: محمد حسن زاده خياط

شيمي آلي: درسنامه اي جامع براي داوطلبان و دانشجويان رشته هاي علوم پايه پزشكي، داروسازي و بيولوژي

شيمي آلي: درسنامه اي جامع براي داوطلبان ...

ناشر : كتابخانه فرهنگ

پدیدآور: عليرضا نادري سهي


شيمي براي دانشجويان رشته داروسازي

شيمي براي دانشجويان رشته داروسازي

ناشر : دانشگاه صنعتي مالك اشتر

پدیدآور: افسانه زماني جباري