آزمون‌هاي روان‌شناسي اجتماعي و شخصيت

آزمون‌هاي روان‌شناسي اجتماعي و شخصيت

ناشر : كتاب ارجمند

پدیدآور: مجيد صفاري‌نيا


آموزش كامل روانشناسي شخصيت

آموزش كامل روانشناسي شخصيت

ناشر : معيار علم

پدیدآور: رامين قهرماني،علي


اگر فرزند دختر داريد ...: جامعه شناسي و روانشناسي شكل گيري شخصيت در دخترها

اگر فرزند دختر داريد ...: جامعه شناسي و ...

ناشر : نشر ني

پدیدآور: محمدجعفر پوينده

اهميت آزمون MMPI در روانشناسي شخصيت

اهميت آزمون MMPI در روانشناسي شخصيت

ناشر : سنجش و دانش

پدیدآور: شبنم رستگار شه بندي


تاب‌آوري و روانشناسي شخصيت

تاب‌آوري و روانشناسي شخصيت

ناشر : انتشارات موجك

پدیدآور: سيده اعظم حسيني لردجاني