بانك سوالات امتحاني رياضيات و كاربرد آن در مديريت

بانك سوالات امتحاني رياضيات و كاربرد آن ...

ناشر : رشد فرهنگ

پدیدآور: محمدعلي هاشمي

راهنما و بانك سوالات امتحاني رياضيات و كاربرد آن در مديريت (رياضي كاربردي 2)

راهنما و بانك سوالات امتحاني رياضيات و ك ...

ناشر : خردمندان

پدیدآور: كريم احمدي صومعه

راهنماي حل رياضيات و كاربرد آن در مديريت (1)

راهنماي حل رياضيات و كاربرد آن در مديريت ...

ناشر : گسترش علوم پايه

پدیدآور: مسعود نيكوكار


راهنماي حل رياضيات و كاربرد آن در مديريت (2)

راهنماي حل رياضيات و كاربرد آن در مديريت ...

ناشر : گسترش علوم پايه

پدیدآور: مسعود نيكوكار

رياضي عمومي (1) شامل سوالات آزمون: رياضي عمومي (1)، رياضي 6 كارداني فني و حرفه اي، رياضيات و كاربرد آن در مديريت (1)

رياضي عمومي (1) شامل سوالات آزمون: رياضي ...

ناشر : شيرين سلطاني محمدي

پدیدآور: شيرين سلطاني محمدي

رياضيات (جبر ماتريس) و كاربرد آن در اقتصاد، مديريت، حسابداري و علوم اجتماعي

رياضيات (جبر ماتريس) و كاربرد آن در اقتص ...

ناشر : دانشگاه سمنان، انتشارات

پدیدآور: Ahmad Jafari Samimi


رياضيات به سبك من: كاربرد آن در مديريت، حسابداري، اقتصاد

رياضيات به سبك من: كاربرد آن در مديريت، ...

ناشر : فرهيختگان دانشگاه

پدیدآور: عباس تاجيك


رياضيات عمومي و كاربرد آن در علوم انساني: رشته (مديريت، حسابداري و علوم اجتماعي)

رياضيات عمومي و كاربرد آن در علوم انساني ...

ناشر : سازمان جهاد دانشگاهي تهران، انتشارات‏‫

پدیدآور: سارا پوينده

‏‫رياضيات و كاربرد آن در مديريت‮‬

‏‫رياضيات و كاربرد آن در مديريت‮‬

ناشر : ‏‫ ذوق لطيف‮‬

پدیدآور: علي كسروي

رياضيات و كاربرد آن در مديريت

رياضيات و كاربرد آن در مديريت

ناشر : سيميا

پدیدآور: فرناز وفايي ديزجي