اصول فني و مهندسي صنعت شير

اصول فني و مهندسي صنعت شير

ناشر : انتشارات طهورا

پدیدآور: اسحق صادقي

صنعت شير

صنعت شير

ناشر : شباهنگ

پدیدآور: عبدالرضا حسني

مديريت انرژي در صنعت شير و لبنيات

مديريت انرژي در صنعت شير و لبنيات

ناشر : موسسه فرهنگي هنري پويه مهر اشراق

پدیدآور: خليل جنت دوست