آش‍ن‍اي‍ي  ب‍ا ف‍ل‍س‍ف‍ه  آم‍وزش  و پ‍رورش

آش‍ن‍اي‍ي ب‍ا ف‍ل‍س‍ف‍ه آم‍وزش و پ‍رو ...

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها(سمت)، پژوهشكده تحقيق و توسعه علوم انساني

پدیدآور: George Frederick Kneller


آشنايي با فلسفه آموزش و پرورش

آشنايي با فلسفه آموزش و پرورش

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

پدیدآور: فريدون بازرگان ديلمقاني


آشنايي با فلسفه آموزش و پرورش و عملكرد معلمان

آشنايي با فلسفه آموزش و پرورش و عملكرد م ...

ناشر : پادينا

پدیدآور: اشرف السادات محسنيان

آموزش فلسفه

آموزش فلسفه

ناشر : شركت انتشارات علمي و فرهنگي

پدیدآور: وحيد صفري


آموزش فلسفه

آموزش فلسفه

ناشر : شركت چاپ و نشر بين الملل

پدیدآور: محمدتقي مصباح يزدي

آموزش فلسفه

آموزش فلسفه

ناشر : شركت چاپ و نشر بين الملل

پدیدآور: محمدتقي مصباح يزدي

آموزش فلسفه (بررسي تطبيقي شرح منظومه و نهايه الحكمه)

آموزش فلسفه (بررسي تطبيقي شرح منظومه و ن ...

ناشر : بوستان كتاب قم

پدیدآور: محسن ايزدي