اصول مديريت پرستاري

اصول مديريت پرستاري

ناشر : ‏‫حكمت فراز

پدیدآور: زهره قمري زارع

اصول مديريت پرستاري = The essential of nursing management

اصول مديريت پرستاري = The essential of n ...

ناشر : بشري

پدیدآور: ناهيد دهقان نيري


اصول مديريت خدمات پرستاري

اصول مديريت خدمات پرستاري

ناشر : حكيم هيدجي

پدیدآور: ميرمحمد حسيني

اصول مديريت خدمات پرستاري

اصول مديريت خدمات پرستاري

ناشر : سالمي

پدیدآور: ايروان مسعوداصل

اصول مديريت در پرستاري

اصول مديريت در پرستاري

ناشر : سنجش و دانش

پدیدآور: يوسف رحيمي


اصول مديريت و قاطعيت در پرستاري

اصول مديريت و قاطعيت در پرستاري

ناشر : ميرشيدا

پدیدآور: سيده اشرف حيدري

اصول مديريت: خدمات پرستاري و مامايي

اصول مديريت: خدمات پرستاري و مامايي

ناشر : جامعه نگر

پدیدآور: محمد رحيمي مديسه


مديريت پرستاري و مامايي: بر اساس جديدترين سرفصل تعيين شده واحد درسي اصول مديريت و كاربرد آن در پرستاري و مامايي ...

مديريت پرستاري و مامايي: بر اساس جديدتري ...

ناشر : نشر و تبليغ بشري

پدیدآور: محبوبه يعقوبيان

مديريت پرستاري و مامايي: بر اساس جديدترين سرفصل تعيين شده واحد درسي اصول مديريت و كاربرد آن در پرستاري و مامايي ...

مديريت پرستاري و مامايي: بر اساس جديدتري ...

ناشر : نشر و تبليغ بشري

پدیدآور: محبوبه يعقوبيان