<الفقه =فقه>الفهرستي: عرض و استدلال لاحكام‌المياه

<الفقه =فقه>الفهرستي: عرض و استدلال لاحك ...

ناشر : بنياد پژوهشهاي اسلامي

پدیدآور: مهدي خداميان آراني

100 ايده براي تدريس حل مسئله، استدلال و درك اعداد

100 ايده براي تدريس حل مسئله، استدلال و ...

ناشر : پژواك فرزان

پدیدآور: نورعلي خواجوند


‏‫۲۰۰ تمرين براي پرورش توانايي استدلال‮‬

‏‫۲۰۰ تمرين براي پرورش توانايي استدلال‮‬

ناشر : مهرالنبي

پدیدآور: مريم فاضل مسائلي

اتمام حجت: رهيافتي به استدلال ها و حجت هاي گسترده اثبات حقانيت اميرالمومنين علي (ع)

اتمام حجت: رهيافتي به استدلال ها و حجت ه ...

ناشر : سلسله

پدیدآور: محمد اميري سوادكوهي

اثبات و استدلال رياضي

اثبات و استدلال رياضي

ناشر : موسسه آموزشي تاليفي ارشدان

پدیدآور: فريبا ميرزايي


ارزيابي دانش و استدلال باليني فراگيران : جهت استفاده اساتيد براي طراحي آزمون‌ها

ارزيابي دانش و استدلال باليني فراگيران : ...

ناشر : دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

پدیدآور: الهام معماري

استدلال

استدلال

ناشر : پويش انديشه

پدیدآور: سعيد مهرابي

استدلال

استدلال

ناشر : دانژه

پدیدآور: اوليويه اوده


استدلال آماري در علوم رفتاري: قسمت اول: استنباط  آماري

استدلال آماري در علوم رفتاري: قسمت اول: ...

ناشر : جهاد دانشگاهي، واحد علامه طباطبايي

پدیدآور: ريچارد شيولسون

استدلال آماري در علوم رفتاري: قسمت دوم: استنباط  آماري

استدلال آماري در علوم رفتاري: قسمت دوم: ...

ناشر : جهاد دانشگاهي، واحد علامه طباطبايي

پدیدآور: ريچارد شيولسون

استدلال اخلاقي در محيط كار : بازانديشي اصول اخلاقي در سازمان‌ها

استدلال اخلاقي در محيط كار : بازانديشي ا ...

ناشر : دانشگاه ملاير

پدیدآور: محمد نادري