خدا،عشق و زندگي : متون ادبي و دلنوشته هاي دانشجويي

خدا،عشق و زندگي : متون ادبي و دلنوشته ها ...

ناشر : پارلاق يازي

پدیدآور: محمد جبارزاده ايوريق

دلنوشته عشق

دلنوشته عشق

ناشر : مبين عدالت

پدیدآور: اميررضا سادات باريكاني


دلنوشته هايي از عشق بي كران

دلنوشته هايي از عشق بي كران

ناشر : موسسه آموزشي تاليفي ارشدان

پدیدآور: محمدرضا رحماني

عشق و عرفان شيعه (۱) : دلنوشته هاي شخصي نويسنده (عان)

عشق و عرفان شيعه (۱) : دلنوشته هاي شخصي ...

ناشر : انتشارات نخعي

پدیدآور: علي اكبر نخعي

وادي عشق : دلنوشته

وادي عشق : دلنوشته

ناشر : حوزه مشق

پدیدآور: شيرين آقابابايي