از ني نامه: گزيده مثنوي معنوي

از ني نامه: گزيده مثنوي معنوي

ناشر : نشر سخن

پدیدآور: ج‍لال ال‍دي‍ن م‍ح‍م‍د ب‍ن م‍ح‍م‍د م‍ول‍وي


اين جا كسي است پنهان مانند قند در ني : تاثير مثنوي مولانا بر منظومه هاي عرفاني پس از خود (ربا ب نامه،دفتر هفتم مثنوي،اسرارالشهود و طاقديس)

اين جا كسي است پنهان مانند قند در ني : ت ...

ناشر : نشر خاموش

پدیدآور: عبدالمجيد يوسفي نكو

بررسي مثنوي عشق نامه شاهداعي شيرازي

بررسي مثنوي عشق نامه شاهداعي شيرازي

ناشر : نامه ي پارسي

پدیدآور: مرضيه كمالي سروستاني


بهرام نامه (آسمان هشتم: چهارمين مثنوي از خمسه ميرجمله)

بهرام نامه (آسمان هشتم: چهارمين مثنوي از ...

ناشر : مجمع ذخائر اسلامي

پدیدآور: محمد روح الامين اصفهاني

عقل عاشق: چكيده چهار مثنوي شيخ فريدالدين محمد عطارنيشابوري (اسرارنامه،  الهي نامه، منطق الطير و مصيبت نامه) تك بيتهاي چهار مثنوي به تفكيك موضوع ضرب المثلها، دعاها به انضمام جستاري در شادي از نگاه عطار

عقل عاشق: چكيده چهار مثنوي شيخ فريدالدين ...

ناشر : انتشارات مينودر

پدیدآور: فرزانه نوري

فرهنگ عامه در مثنوي هفت پيكر (بهرام نامه) نظامي گنجوي

فرهنگ عامه در مثنوي هفت پيكر (بهرام نامه ...

ناشر : راشدين

پدیدآور: راهب عارفي مينا آباد


متن كامل مثنوي معنوي: بر اساس نسخه تصحيح شده نيكلسون همراه با كشف الابيات و واژه نامه

متن كامل مثنوي معنوي: بر اساس نسخه تصحيح ...

ناشر : پيام دوستي

پدیدآور: جلال الدين محمدبن محمد مولوي