آزم‍اي‍ش‍گ‍اه  ش‍ي‍م‍ي  ع‍م‍وم‍ي  ۱ (رش‍ت‍ه  ش‍ي‍م‍ي )

آزم‍اي‍ش‍گ‍اه ش‍ي‍م‍ي ع‍م‍وم‍ي ۱ (رش‍ ...

ناشر : دان‍ش‍گ‍اه پ‍ي‍ام ن‍ور

پدیدآور: م‍ح‍م‍ود م‍ح‍راب زاده

آزمايشگاه شيمي عمومي 1 (رشته شيمي)

آزمايشگاه شيمي عمومي 1 (رشته شيمي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

پدیدآور: محمود محراب زاده

آزمايشگاه شيمي عمومي ۱ ويژه دانشجويان رشته هاي اقيانوس شناسي، بيولوژي دريا، محيط زيست و شيلات

آزمايشگاه شيمي عمومي ۱ ويژه دانشجويان رش ...

ناشر : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات

پدیدآور: يدالله نيك پور قنواتي


آزمايشگاه شيمي عمومي 2 (رشته شيمي)

آزمايشگاه شيمي عمومي 2 (رشته شيمي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

پدیدآور: فرهاد زارع