آشنايي با مباني طراحي فضاي سبز شهري

آشنايي با مباني طراحي فضاي سبز شهري

ناشر : انتشارات نوروزي

پدیدآور: محمدرضا نورايي

آفات و بيماريهاي گياهان فضاي سبز شهري

آفات و بيماريهاي گياهان فضاي سبز شهري

ناشر : انتشارات نوروزي

پدیدآور: نسرين اكبري


آيا چمن در آنسو سبزتر است؟: يادگيري از نوآوري هاي بين المللي در مديريت فضاي سبز شهري ...

آيا چمن در آنسو سبزتر است؟: يادگيري از ن ...

ناشر : شهرداري تهران‏‫ مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران

پدیدآور: محمدرضا مثنوي

احياي فضاي بي دفاع شهري با رويكرد شهر شهروندگرا

احياي فضاي بي دفاع شهري با رويكرد شهر شه ...

ناشر : سنجش و دانش

پدیدآور: هاله خدادادي

ارتباط غير كلامي زبان گوياي فضاي شهري

ارتباط غير كلامي زبان گوياي فضاي شهري

ناشر : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات، واحد قزوين

پدیدآور: حيدر جهانبخش


استانداردهاي فضاي سبز شهري و پارك ها

استانداردهاي فضاي سبز شهري و پارك ها

ناشر : نگارستان غرب

پدیدآور: فريده دلشاد

اصول طراحي پارك‌ها، فضاي سبز و تفرج‌گاه‌هاي شهري

اصول طراحي پارك‌ها، فضاي سبز و تفرج‌گاه‌ ...

ناشر : نشر ريشه

پدیدآور: سهيل اكبرشهرياري


اصول و مباني فضاي سبز شهري

اصول و مباني فضاي سبز شهري

ناشر : فر قلم

پدیدآور: هادي غفوري

الزامات و ملاحظات فضاي سبز شهري با رويكرد پدافند غيرعامل

الزامات و ملاحظات فضاي سبز شهري با رويكر ...

ناشر : عمارت پارس

پدیدآور: ‏‫ جلال‬ ‏‫نخعي‬