1000 نكته زبان و ادبيات فارسي  ويژه داوطلبان: مديريت اجرايي،شهري

1000 نكته زبان و ادبيات فارسي ويژه داوط ...

ناشر : نگرش روز

پدیدآور: سينا عباس زاده

40 آزمون زبان و ادبيات فارسي (ادبيات 2، 3، پيش دانشگاهي 1 و 2 و زبان فارسي 3): آزمون هاي ريز طبقه بندي شده ي درس به درس و جامع سالانه ...

40 آزمون زبان و ادبيات فارسي (ادبيات 2، ...

ناشر : ايران باستان

پدیدآور: مهران بيغمي


7 كنكور ادبيات و زبان فارسي (3): شامل پرسش هاي چهارگزينه اي 7 سال گذشته كتاب هاي ادبيات و زبان فارسي (3)

7 كنكور ادبيات و زبان فارسي (3): شامل پر ...

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

پدیدآور: سعدالله زارع كاريزي

آئين نگارش و ويرايش 1 (نگارش) (رشته زبان و ادبيات فارسي)

آئين نگارش و ويرايش 1 (نگارش) (رشته زبان ...

ناشر : دانشگاه پيام نور

پدیدآور: حسن انوري


آزمون آزمايشي شماره (8) سراسري 90 زبان و ادبيات فارسي با پاسخ تشريحي

آزمون آزمايشي شماره (8) سراسري 90 زبان و ...

ناشر : مدرسان شريف

پدیدآور: دپارتمان زبان وادبيات فارسي مدرسان شريف

آزمون آزمايشي شماره (9) سراسري 90 زبان و ادبيات فارسي با پاسخ تشريحي

آزمون آزمايشي شماره (9) سراسري 90 زبان و ...

ناشر : مدرسان شريف

پدیدآور: دپارتمان زبان وادبيات فارسي مدرسان شريف

آزمون بانك رزمندگان زبان و ادبيات فارسي (1) و (2) دوره ي پيش دانشگاهي (كليه ي رشته ها)

آزمون بانك رزمندگان زبان و ادبيات فارسي ...

ناشر : موسسه ي علمي و آموزشي رزمندگان

پدیدآور: رقيه كريم زاده نقشينه


آزمون سريع استخدامي زبان و ادبيات فارسي در ۱ ساعت

آزمون سريع استخدامي زبان و ادبيات فارسي ...

ناشر : كتاب دانش پارسيان

پدیدآور: سميرا ايمان پور