آشنايي با ميراث جهاني ايران

آشنايي با ميراث جهاني ايران

ناشر : پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري

پدیدآور: بهرام رضايي چراتي

ايران، تمدني به وسعت جهان: معرفي يونسكو و ميراث جهاني ايران

ايران، تمدني به وسعت جهان: معرفي يونسكو ...

ناشر : انتشارات حبله رود

پدیدآور: سعيد دهقان لو

بررسي قوانين حفظ ميراث فرهنگي ايران با توجه به اسناد جهاني

بررسي قوانين حفظ ميراث فرهنگي ايران با ت ...

ناشر : چكامه باران

پدیدآور: عقيل حمزه اي


‏‫شناسايي مسيرهاي گردشگري با رويكرد ميراث جهاني ثبت شده ايران توسط سازمان يونسكو‮‬

‏‫شناسايي مسيرهاي گردشگري با رويكرد ميرا ...

ناشر : ‏‫ مهكامه

پدیدآور: آرش ن‍ورآق‍اي‍ي

گردشگري ميراث جهاني ايران آثار ثبت شده در يونسكو

گردشگري ميراث جهاني ايران آثار ثبت شده د ...

ناشر : انتشارات مجمع

پدیدآور: محمدرضا مجمع


مجموعه مقالات اولين همايش بين المللي ميراث مشترك ايران و عراق: تبادلات ايران و بين النهرين به عنوان سيستم جهاني در هزاره چهارم ق.م

مجموعه مقالات اولين همايش بين المللي مير ...

ناشر : مجمع ذخائر اسلامي

پدیدآور: دبيرخانه اولين همايش بين المللي ميراث مشترك ايران

ميراث جهاني ايران

ميراث جهاني ايران

ناشر : فرزين رضاييان

پدیدآور: ابوالحسن تهامي