رويكرد اسلامي به مديريت رفتار سازماني در سطح سازمان

رويكرد اسلامي به مديريت رفتار سازماني در ...

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآور: عباس شفيعي

مديريت رفتار سازماني (سطح سازماني)

مديريت رفتار سازماني (سطح سازماني)

ناشر : موسسه كتاب مهربان نشر

پدیدآور: سيدمحمد م‍ق‍ي‍م‍ي

مديريت رفتار سازماني (سطح فردي و گروهي)

مديريت رفتار سازماني (سطح فردي و گروهي)

ناشر : موسسه كتاب مهربان نشر

پدیدآور: سيدمحمد م‍ق‍ي‍م‍ي


مديريت رفتار سازماني: سطح گروه و تيم ها

مديريت رفتار سازماني: سطح گروه و تيم ها

ناشر : ارتش جمهوري اسلامي ايران، قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء(ص)

پدیدآور: علي يعقوبي