از ذهن تا ماده

از ذهن تا ماده

ناشر : ذهن زيبا

پدیدآور: سيدمجتبي گوران جلالي

از ذهن تا ماده : دانش حيرت انگيز چگونگي خلق واقعيت مادي توسط مغز

از ذهن تا ماده : دانش حيرت انگيز چگونگي ...

ناشر : انتشارات پرديس آباريس

پدیدآور: روزبه ملك زاده