۲۰ آزمون۲۰۰ نكته كاملا مفهومي تاريخ (۱) ايران و جهان باستان پايه دهم دوره دوم متوسطه ادبيات و علوم انساني

۲۰ آزمون۲۰۰ نكته كاملا مفهومي تاريخ (۱) ...

ناشر : انتشارات تسلط

پدیدآور: ميثم مختاري

۲۵ سال كنكور كارشناسي ارشد هنر رشته ي عكاسي سراسري و آزاد از ۱۳۷۱ تا سال جاري با پاسخنامه زبان عمومي و تخصصي، فرهنگ هنر و ادبيات ايران و جهان...

۲۵ سال كنكور كارشناسي ارشد هنر رشته ي عك ...

ناشر : آزاد انديشان

پدیدآور: نيلوفر فرج پور


آخرين شيطان: داستان هايي از نويسندگان بزرگ ادبيات جهان

آخرين شيطان: داستان هايي از نويسندگان بز ...

ناشر : نگار و نيما (نگيما)

پدیدآور: مجتبي اديبان

آشنايي با تاريخ ادبيات جهان

آشنايي با تاريخ ادبيات جهان

ناشر : پايا

پدیدآور: محمد خاتمي

آمادگي آزمون كارشناسي ارشد و دكتري تاريخ ادبيات ايران و جهان

آمادگي آزمون كارشناسي ارشد و دكتري تاريخ ...

ناشر : سنجش اميركبير

پدیدآور: گروه مولفان سنجش اميركبير


ادبيات اختصاصي: آرايه هاي ادبي و تاريخ ادبيات ايران و جهان ۱و۲

ادبيات اختصاصي: آرايه هاي ادبي و تاريخ ا ...

ناشر : مشاوران آموزش

پدیدآور: طاهره سادات مرادي حسين زاده

ادبيات ايران در ادبيات جهان

ادبيات ايران در ادبيات جهان

ناشر : سخن

پدیدآور: اميراسماعيل آذر

ادبيات تطبيقي در جهان عرب

ادبيات تطبيقي در جهان عرب

ناشر : دانشگاه شهيد بهشتي، مركز چاپ و انتشارات

پدیدآور: عبدالنبي اصطيف


ادبيات جهان

ادبيات جهان

ناشر : انتشارات گل پوش

پدیدآور: حسين مطيع

ادبيات جهان

ادبيات جهان

ناشر : ‏‫ بوكتاب

پدیدآور: حسين مطيع