‏‫شبيه سازي و تحليل عددي جريان نشتي نوك پره روتور توسط تزريق هوا از پوسته توربين محوري ‬

‏‫شبيه سازي و تحليل عددي جريان نشتي نوك ...

ناشر : فرهيختگان دانشگاه

پدیدآور: هادي گيلكي

نشتي

نشتي

ناشر : نشر هيرمند

پدیدآور: نيك هورن باي