اقتصاد گردشگري

اقتصاد گردشگري

ناشر : شركت چاپ و نشر بازرگاني

پدیدآور: دانلد لاندبرگ

اقتصاد گردشگري

اقتصاد گردشگري

ناشر : رشد صابري

پدیدآور: لاري دوير

اقتصاد گردشگري

اقتصاد گردشگري

ناشر : دانشگاه علامه طباطبايي، مركز چاپ و انتشارات

پدیدآور: م‍ح‍م‍درض‍ا ف‍رزي‍ن


اقتصاد گردشگري و ميزان رقابت پذيري آن در ايران با تاكيد بر تحليل وضعيت گردشگري در ايران و ارائه ي استراتژي هايي براي رشد رقابت پذير گردشگري

اقتصاد گردشگري و ميزان رقابت پذيري آن در ...

ناشر : سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي

پدیدآور: رحيم يعقوب زاده

اقتصاد مقاصد گردشگري

اقتصاد مقاصد گردشگري

ناشر : مهكامه

پدیدآور: زهرا آقاجاني


اقتصاد ورزش، اوقات فراغت و گردشگري

اقتصاد ورزش، اوقات فراغت و گردشگري

ناشر : دانشگاه ايلام

پدیدآور: شمس الدين رضايي

برج قابوس: (تاثير ثبت جهاني آن بر توسعه گردشگري و اقتصاد محلي شهر گنبد كاووس)

برج قابوس: (تاثير ثبت جهاني آن بر توسعه ...

ناشر : انتشارات نوروزي

پدیدآور: امين مرادي


جايگاه كشتي با چوخه در اعتلاي فرهنگ، اقتصاد و گردشگري

جايگاه كشتي با چوخه در اعتلاي فرهنگ، اقت ...

ناشر : نشر چهار درخت

پدیدآور: م‍ه‍رداد ف‍ت‍ح‍ي

چشم انداز اقتصاد فرهنگ در ايران‏‫: (بخش اول گردشگري)‬

چشم انداز اقتصاد فرهنگ در ايران‏‫: (بخش ...

ناشر : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات

پدیدآور: شهرود اميرانتخابي