آزمايشات مكانيك خاك در پروژه هاي راهسازي به همراه نكات فني و اجرايي

آزمايشات مكانيك خاك در پروژه هاي راهسازي ...

ناشر : نشر دانشگاهي فرهمند

پدیدآور: سيدعباس حسيني


‏‫آموزش كاربردي Anadelta Tessera  در پروژه هاي راهسازي‬

‏‫آموزش كاربردي Anadelta Tessera در پرو ...

ناشر : انتشارات دانشگاهي كيان

پدیدآور: حسن ذوقي

ارزيابي زمين شناختي (ژئولوژيكي) مصالح سنگي جهت استفاده در پروژه هاي عمراني و راهسازي

ارزيابي زمين شناختي (ژئولوژيكي) مصالح سن ...

ناشر : مركز تحقيقات راه، مسكن و شهر سازي

پدیدآور: محمدرضا سليماني كرماني


اصول راهسازي و نگهداري راه ها

اصول راهسازي و نگهداري راه ها

ناشر : سخنوران

پدیدآور: ايمان مقيد

‏‫اصول طراحي و اجرايي ژئوسنتتيك ها در پروژه هاي راهسازي

‏‫اصول طراحي و اجرايي ژئوسنتتيك ها در پر ...

ناشر : دانشگاه سمنان، انتشارات

پدیدآور: مهدي اكبري

اصول متره و برآورد ( راهسازي ) ( راه، راه آهن و باند فرودگاه ) ( مترور 7 ) (به همراه مثالهاي كاربردي، ديتيل و عكسهاي اجرايي) و (تفسير فهرست بها)

اصول متره و برآورد ( راهسازي ) ( راه، را ...

ناشر : نويد سليماني پور

پدیدآور: نويد سليماني پور


‏‫اصول متره و برآورد پروژه هاي راهسازي

‏‫اصول متره و برآورد پروژه هاي راهسازي

ناشر : ‏‫ سيماي دانش‬

پدیدآور: نرگس موسويان

اصول مهندسي راهسازي

اصول مهندسي راهسازي

ناشر : سخن گستر

پدیدآور: داريوش معظمي

اصول و مباني پروژه هاي راهسازي

اصول و مباني پروژه هاي راهسازي

ناشر : دانشگاه صنعتي شاهرود

پدیدآور: حسين ملكي