ارتباط با روح خيام‏‫: تفسير رباعيات خيام از عالم روحي، توسط روح خيام و برخي ارتباط هاي روحي ديگر

ارتباط با روح خيام‏‫: تفسير رباعيات خيام ...

ناشر : جامي

پدیدآور: ع‍طاال‍ل‍ه ب‍ي‍ان ال‍ح‍ق

بازخواني رباعيات حكيم عمر خيام: فروفكني پرده هاي تيره و تار از تارك زيباي زندگي

بازخواني رباعيات حكيم عمر خيام: فروفكني ...

ناشر : انتشارات ثوره

پدیدآور: م‍ح‍م‍ود اف‍ت‍خ‍ارزاده

بررسي انتقادي رباعيات خيام

بررسي انتقادي رباعيات خيام

ناشر : توس

پدیدآور: آرتور كريستين


برگردان رباعيات عمر خيام به تركي قشقايي

برگردان رباعيات عمر خيام به تركي قشقايي

ناشر : تخت جمشيد

پدیدآور: عبدالعظيم رحيمي آردكپان

خيامي نو( رباعيات حكيم عمر خيام نيشابوري)

خيامي نو( رباعيات حكيم عمر خيام نيشابوري ...

ناشر : پژوهندگان راه دانش

پدیدآور: ع‍م‍رب‍ن اب‍راه‍ي‍م خ‍ي‍ام


رباعي لري : رباعيات خيام

رباعي لري : رباعيات خيام

ناشر : نيكان كتاب

پدیدآور: علي محمدبياني

‏‫رب‍اع‍ي‍ات ح‍ك‍ي‍م ع‍م‍ر خ‍ي‍ام ن‍ي‍ش‍اب‍وري بر اساس نسخه محمدعلي فروغي‮‬

‏‫رب‍اع‍ي‍ات ح‍ك‍ي‍م ع‍م‍ر خ‍ي‍ام ن‍ي ...

ناشر : انتشارات اسلامي

پدیدآور: محمدمهدي منصوري

رب‍اع‍ي‍ات ح‍ك‍ي‍م ع‍م‍ر خ‍ي‍ام ن‍ي‍ش‍اب‍وري بر اساس نسخه محمدعلي فروغي

رب‍اع‍ي‍ات ح‍ك‍ي‍م ع‍م‍ر خ‍ي‍ام ن‍ي‍ش ...

ناشر : باران خرد

پدیدآور: ع‍م‍رب‍ن اب‍راه‍ي‍م خ‍ي‍ام


رب‍اع‍ي‍ات خ‍ي‍ام

رب‍اع‍ي‍ات خ‍ي‍ام

ناشر : اساطير

پدیدآور: ع‍م‍رب‍ن اب‍راه‍ي‍م خ‍ي‍ام

رب‍اع‍ي‍ات خ‍ي‍ام

رب‍اع‍ي‍ات خ‍ي‍ام

ناشر : ك‍ت‍اب‍س‍راي ت‍ن‍دي‍س

پدیدآور: ژيلبر لازار

رب‍اع‍ي‍ات خ‍ي‍ام

رب‍اع‍ي‍ات خ‍ي‍ام

ناشر : ك‍ت‍اب‍س‍راي ت‍ن‍دي‍س

پدیدآور: رضا بدرالسماء