بررسي كيفرشناختي واكنش عليه محاربه، افساد في الارض و جرايم در حكم آنها در قوانين كيفري ايران با بررسي تطبقي طرح «الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر»

بررسي كيفرشناختي واكنش عليه محاربه، افسا ...

ناشر : آثار دانشوران

پدیدآور: علي محمدروضه سرا

دستورالعمل اجرايي مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مديريت خدمات كشوري به همراه قوانين و مقررات پركاربرد سلامت اداري اداري و مبارزه با فساد

دستورالعمل اجرايي مواد (۹۱) و (۹۲) قانون ...

ناشر : ‏‫ سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور‮

پدیدآور:


قانون مجازات اسلامي: قانون تعزيرات، قانون جرايم رايانه اي همراه با اراي وحدت رويه و قوانين كيفري كاربردي، مبارزه با مواد مخد، مبارزه با پولشويي، مبارز

قانون مجازات اسلامي: قانون تعزيرات، قانو ...

ناشر : پيام نوآور

پدیدآور: رحمت الله نصيرپور

قوانين مبارزه

قوانين مبارزه

ناشر : هامون

پدیدآور: محمدرضا آل ياسين


قوانين مبارزه

قوانين مبارزه

ناشر : هامون

پدیدآور: رابرت گرين

قوانين مبارزه در رزم سلطان

قوانين مبارزه در رزم سلطان

ناشر : موسسه فرهنگي، هنري نقش پرانتز، انتشارات فكر و فن

پدیدآور: محسن سلطاني زاده


‏‫مبارزه با قاچاق سلاح هاي هسته اي با رويكرد بر قوانين ايران و اسناد بين المللي

‏‫مبارزه با قاچاق سلاح هاي هسته اي با رو ...

ناشر : ويهان

پدیدآور: رحمان هدايتي چناني

مجموعه قوانين مبارزه با پول شويي

مجموعه قوانين مبارزه با پول شويي

ناشر : حقوق امروز

پدیدآور: محمد موسوي مقدم