زندگي نامه شهيد سرلشكر خلبان جواد فكوري

زندگي نامه شهيد سرلشكر خلبان جواد فكوري

ناشر : سازمان حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس ارتش جمهوري اسلامي ايران، انتشارات آتشبار

پدیدآور: مهدي برهمند