كاملترين مرجع كاربردي ABAQUS (سطح مقدماتي) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


كاملترين مرجع كاربردي ABAQUS (سطح مقدماتي)

كاملترين مرجع كاربردي ABAQUS (سطح مقدمات ...

ناشر : نگارنده دانش

علي كلانتري

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال