تجزيه و تحليل ساز و كارهاي نظارت بر مديريت سياسي در نظام جمهوري اسلامي ايران |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


تجزيه و تحليل ساز و كارهاي نظارت بر مديريت سياسي در نظام جمهوري اسلامي ايران

تجزيه و تحليل ساز و كارهاي نظارت بر مدير ...

ناشر : آذرين مهر

حجت اله عليزاده زرنديني

قیمت کتاب سیتی : ۷۰۰۰۰ ریال