سيستم توليد چابك |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


مديريت توليد (سيستم هاي JIT، ناب، چابك و پاراديم هاي توليد، طراحي كالا و خدمات و توسعه محصول)

مديريت توليد (سيستم هاي JIT، ناب، چابك و ...

ناشر : تبلور دانش

جمال صالحي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰ ریال

سيستم توليد چابك

سيستم توليد چابك

ناشر : پندار قلم

مهرداد كلانتري

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال