تاثير استفاده از فناوري اطلاعات بر عملكرد شغلي مديران و معاونين مدارس |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


تاثير استفاده از فناوري اطلاعات بر عملكرد شغلي مديران و معاونين مدارس

تاثير استفاده از فناوري اطلاعات بر عملكر ...

ناشر : نگار تابان

اشرف فضل الله زاده

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال