اعتبارنامه ها، ضمانت نامه ها، حواله ها،  اسناد تجاري، بارنامه، بيمه نامه، تسهيلات بانكي، رهن و وثيقه و... در قراردادها و پيمان ها، تفاهم نامه ها، بانك ها، گمركات، وزارتخانه ها، شركت هاي دولتي) در مقرر

اعتبارنامه ها، ضمانت نامه ها، حواله ها، ...

ناشر : جنگل

پدیدآور: ع‍ب‍اس ب‍ش‍ي‍ري

انحلال ضمانت نامه بانكي

انحلال ضمانت نامه بانكي

ناشر : مهركلام

پدیدآور: محمد رضايي آدرياني

انواع ضمانت نامه هاي بانكي

انواع ضمانت نامه هاي بانكي

ناشر : اميركبير

پدیدآور: حسين سررشته


حقوق اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه هاي بانكي

حقوق اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه هاي با ...

ناشر : قانون و قلم

پدیدآور: حسين قربانيان


شركت ها و اسناد تجاري: چك، سفته، برات، ضمانت نامه بانكي

شركت ها و اسناد تجاري: چك، سفته، برات، ض ...

ناشر : ميردشتي

پدیدآور: ساعد امين جعفري

ض‍م‍ان‍ت  ن‍ام‍ه ه‍اي  ب‍ان‍ك‍ي  در ح‍ق‍وق  اي‍ران  و ت‍ج‍ارت  ب‍ي‍ن ال‍م‍ل‍ل

ض‍م‍ان‍ت ن‍ام‍ه ه‍اي ب‍ان‍ك‍ي در ح‍ق‍ ...

ناشر : موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش

پدیدآور: عليرضا مسعودي

ضمانت نامه بانكي

ضمانت نامه بانكي

ناشر : بانك ملت، انتشارات آتيه نگر

پدیدآور: محمدرضا جمشيدي


ضمانت نامه هاي بانكي

ضمانت نامه هاي بانكي

ناشر : ‏‫ سارگل‬

پدیدآور: محمدرضا جمشيدي

ضمانت نامه هاي بانكي ارزي و ريالي

ضمانت نامه هاي بانكي ارزي و ريالي

ناشر : موسسه آموزشي تاليفي ارشدان

پدیدآور: وحيد فرهادي چشمه مرواري

ضمانت نامه هاي بانكي ريالي و ارزي (براساس آخرين اصلاحات ضوابط و مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران): ويژه مسئولان بانكها، رؤساي شعب و دانشجويان

ضمانت نامه هاي بانكي ريالي و ارزي (براسا ...

ناشر : انتشارات دهكده موسم

پدیدآور: عباس پورسينا