۲۰ آزمون۲۰۰ نكته كاملا مفهومي تاريخ (۱) ايران و جهان باستان پايه دهم دوره دوم متوسطه ادبيات و علوم انساني

۲۰ آزمون۲۰۰ نكته كاملا مفهومي تاريخ (۱) ...

ناشر : انتشارات تسلط

پدیدآور: ميثم مختاري

آريانام (تاريخ و فرهنگ ايران باستان)

آريانام (تاريخ و فرهنگ ايران باستان)

ناشر : خدمات فرهنگي كرمان

پدیدآور: ابوالفضل ايران


اكو امتحان تاريخ (۱) ايران و جهان باستان

اكو امتحان تاريخ (۱) ايران و جهان باستان

ناشر : انتشارات كاگو

پدیدآور: م‍ه‍دي‌ ك‍اردان‌

ايران باستان (پيش از تاريخ تا ورود اسلام به ايران)،(3جلدي)

ايران باستان (پيش از تاريخ تا ورود اسلام ...

ناشر : كتاب پارسه،نامك

پدیدآور: حسن پيرنيا

ايران باستان يا تاريخ مفصل ايران قديم از آغاز تا انقراض ساسانيان

ايران باستان يا تاريخ مفصل ايران قديم از ...

ناشر : سمير

پدیدآور: ح‍س‍ن‌ پ‍ي‍رن‍ي‍ا


ايران باستان، يا،  تاريخ مفصل ايران قديم

ايران باستان، يا، تاريخ مفصل ايران قديم

ناشر : در دانش بهمن

پدیدآور: ح‍س‍ن‌ پ‍ي‍رن‍ي‍ا

ايران در پيش از تاريخ: باستان شناسي ايران از آغاز تا سپيده دم شهرنشيني

ايران در پيش از تاريخ: باستان شناسي ايرا ...

ناشر : سبحان نور

پدیدآور: صادق ملك‌شهميرزادي


ايران ويج خاستگاه گرين ويج : تاريخ ايران از پيدايي جان در جهان تا ظهور زردشت براساس گفتارهاي ايرانيان باستان

ايران ويج خاستگاه گرين ويج : تاريخ ايران ...

ناشر : فرهنگسراي ميردشتي

پدیدآور: حميد معماري