آن روباه فريب  كار خروس گذاشت سر كار

آن روباه فريب كار خروس گذاشت سر كار

ناشر : اردين

پدیدآور: ماهرخ موسي‌پور

حكايت روباه و خروس

حكايت روباه و خروس

ناشر : مهر آموز

پدیدآور: مريم عزيزي

خروس مغرور و روباه حيله گر

خروس مغرور و روباه حيله گر

ناشر : كتاب تارا

پدیدآور: روح‌الله درويشي


خروس و روباه و سگ

خروس و روباه و سگ

ناشر : آذين‌گستر

پدیدآور: رحيم كرباسي

دوستي خروس و روباه

دوستي خروس و روباه

ناشر : يار مانا

پدیدآور: نگين درخشنده


روباه كلك و خروس زيرك

روباه كلك و خروس زيرك

ناشر : پيك فدك

پدیدآور: مصطفي علي‌آباديان

روباه و خروس

روباه و خروس

ناشر : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (سروش)

پدیدآور: شهرام گلپريان


روباه و خروس

روباه و خروس

ناشر : سايه گستر، كتاب‌هاي توت فرنگي

پدیدآور: مهدي مرداني

روباه و خروس

روباه و خروس

ناشر : نشر سيميا هنر

پدیدآور: رامك پژمان‌پور

روباه و خروس و كبوتر: بازنويسي افسانه ي جانوران از سري داستانهاي كردي

روباه و خروس و كبوتر: بازنويسي افسانه ي ...

ناشر : انتشارات خسرواني‌مجد

پدیدآور: ماندانا خسرواني‌ مجد