از طاعون و چيزهاي ديگر: منتخب شعر

از طاعون و چيزهاي ديگر: منتخب شعر

ناشر : آنيما

پدیدآور: مريم حسين‌زاده

چگونه تجويز و مصرف بي رويه آنتي بيوتيك ها طاعون مدرن را تغذيه مي كند؟: ميكروب هاي گم شده

چگونه تجويز و مصرف بي رويه آنتي بيوتيك ه ...

ناشر : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان

پدیدآور: ‏‫مارتين ج.‬ بليزر


دانشمند ناشناخته: يرسين كاشف ميكروب طاعون و وبا

دانشمند ناشناخته: يرسين كاشف ميكروب طاعو ...

ناشر : جامي

پدیدآور: محمدهادي خليل‌نژادي

سالهاي طاعون زده

سالهاي طاعون زده

ناشر : ارم شيراز

پدیدآور: سيده‌ليلا ابطحي

شيوع طاعون سايه

شيوع طاعون سايه

ناشر : بهنام

پدیدآور: براندون مول


طاعون

طاعون

ناشر : روزگار

پدیدآور: آلبر كامو

طاعون

طاعون

ناشر : انديشمند

پدیدآور: احسان مصطفوي

طاعون

طاعون

ناشر : نيلوفر

پدیدآور: رضا سيدحسيني


طاعون

طاعون

ناشر : كارگاه فيلم و گرافيك سپاس

پدیدآور: آلبر كامو

طاعون

طاعون

ناشر : مجيد

پدیدآور: پرويز شهدي

طاعون

طاعون

ناشر : جامي

پدیدآور: آلبر كامو