روش‌هاي رياضي در ضد تروريسم

روش‌هاي رياضي در ضد تروريسم

ناشر : دانشگاه اطلاعات و امنيت ملي، موسسه چاپ و انتشارات

نصرالله ممون