اصول به نژادي گياهي

اصول به نژادي گياهي

ناشر : جهاد دانشگاهي، واحد صنعتي اصفهان، مركز انتشارات

پدیدآور: ‏‫وي. كي.‏‬ موهانان

به نژادي گياهي

به نژادي گياهي

ناشر : جهاد دانشگاهي واحد استان البرز (خوارزمي)

پدیدآور: ع‍ل‍ي‍رض‍ا طال‍ع‍ي‌

به نژادي گياهي براي مقاومت به تنش هاي زيستي

به نژادي گياهي براي مقاومت به تنش هاي زي ...

ناشر : جهاد دانشگاهي، واحد صنعتي اصفهان

پدیدآور: روبرتو فريچ-نتو


به نژادي گياهي در شرايط آزمايشگاهي

به نژادي گياهي در شرايط آزمايشگاهي

ناشر : دانشگاه رازي

پدیدآور: دانيال كهريزي

تجزيه و تحليل داده ها براي ژنتيك و به نژادي گياهي

تجزيه و تحليل داده ها براي ژنتيك و به نژ ...

ناشر : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات

پدیدآور: محمدرضا بي‌همتا

تحليل برهم كنش رقم با محيط در به نژادي گياهي

تحليل برهم كنش رقم با محيط در به نژادي گ ...

ناشر : انتشارات حكيم نظامي گنجه‌اي

پدیدآور: ناصر صباغ‌‌نيا


‏‫تكنيك هاي تشخيصي در به نژادي گياهي (با تاكيد بر شناسايي SNP، ژن و QTL)‮‬

‏‫تكنيك هاي تشخيصي در به نژادي گياهي (با ...

ناشر : انتشارات تحقيقات آموزش كشاورزي

پدیدآور: فرشته ايزدي

زيست فناوري و به نژادي گياهي

زيست فناوري و به نژادي گياهي

ناشر : نداي كارآفرين

پدیدآور: محمد سبزه‌زاري