آفيس

آفيس

ناشر : حجت‌الله سليماني

پدیدآور: حجت‌الله سليماني

آفيس ۲۰۱۳

آفيس ۲۰۱۳

ناشر : توسعه دهندگان

پدیدآور:


آموزش نرم افزار وان نوت: شاهكار مايكروسافت در مجموعه آفيس

آموزش نرم افزار وان نوت: شاهكار مايكروسا ...

ناشر : فراز انديش ‌سبز

پدیدآور: احمد بروجردي

ترفندهاي آفيس

ترفندهاي آفيس

ناشر : جوانان موفق

پدیدآور: محمد رحمتي‌شهرضا

چگونه يك برنامه بازاريابي بنويسيم: (نمونه كاربردي مايكروسافت اپن آفيس)

چگونه يك برنامه بازاريابي بنويسيم: (نمون ...

ناشر : توفيق دانش

پدیدآور: امين اسداللهي


فرانت آفيس

فرانت آفيس

ناشر : فوژان

پدیدآور: سيداميد آقاميري

كارمند پذيرش هتل: (فرانت آفيس)

كارمند پذيرش هتل: (فرانت آفيس)

ناشر : بال نو

پدیدآور: مرضيه صالحي


مديريت فرانت آفيس

مديريت فرانت آفيس

ناشر : مهكامه

پدیدآور: مهرداد فرشيدي