تغيير ساختاري و مديريت عملكرد (مرجع دانشگاهي كارشناسي ارشد)

تغيير ساختاري و مديريت عملكرد (مرجع دانش ...

ناشر : مهرپويا مهراس

پدیدآور: دپارتمان مديريت مهرپويا مهراس


تغيير ساختاري و مديريت عملكرد (مرجع دانشگاهي كارشناسي ارشد)

تغيير ساختاري و مديريت عملكرد (مرجع دانش ...

ناشر : مهرپويا مهراس

پدیدآور: دپارتمان مديريت مهرپويا مهراس

توانمندسازي كاركنان بر مديريت عملكرد صنايع چوب و كاغذ مازندران

توانمندسازي كاركنان بر مديريت عملكرد صنا ...

ناشر : برترانديشان

پدیدآور: عطااله حسنجاني


دستنامه مديريت عملكرد

دستنامه مديريت عملكرد

ناشر : دانشگاه جامع امام‌حسين (ع)، موسسه چاپ و انتشارات

پدیدآور: ساسان زارع

راهنماي گام به گام استقرار نظام مديريت عملكرد (سازمان، مديران و كارمندان)

راهنماي گام به گام استقرار نظام مديريت ع ...

ناشر : فرمنش

پدیدآور: علاء‌الدين رفيع‌زاده

رويكرد نوين به مديريت عملكرد در سازمان هاي هزاره سوم

رويكرد نوين به مديريت عملكرد در سازمان ه ...

ناشر : عليم نور

پدیدآور: مسعود پيري توسنلو


ريسك و مديريت عملكرد پروژه هاي عمراني

ريسك و مديريت عملكرد پروژه هاي عمراني

ناشر : استادان انديشه

پدیدآور: علي ثريايي

طراحي، استقرار و جاري سازي مدل مديريت بومي (ايراني) تكنولوژي: ارزيابي علمكرد تكنولوژي استراتژي تكنولوژي نظام مديريت عملكرد تكنولوژي مبتني بر فرآيند ..

طراحي، استقرار و جاري سازي مدل مديريت بو ...

ناشر : دريچه نو

پدیدآور: محمود حاجي‌شريف