چيلر جذبي و برج خنك كننده |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


چيلر جذبي و برج خنك كننده

چيلر جذبي و برج خنك كننده

ناشر : خانه روشنا

رامين تابان

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۰۰۰۰ ریال